Haveha

 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HAVEHA EN OF GELIEERDE BEDRIJVEN.

Verzamelen en gebruiken van contactpersoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de contactpersoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw contactpersoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw contactpersoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende contactpersoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw contactpersoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw contactpersoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw contactpersoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.    

Bewaarperiode bedrijfs- en contactpersoonsgegevens
Al onze telefoonnotities, offertes en opdrachten worden digitaal (harde-schijf) en of fysiek (archief) bewaard, dit geldt ook voor offertes en opdrachten van derden aan ons. Afhankelijk van de eisen (procedures, certificaten, tekeningen, documentatie enzovoort) van de uiteindelijke relaties worden de telefoonnotities, offertes en opdrachten niet langer bewaard dan noodzakelijk en daarna verwijderd en daarmee ook de contactpersoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen contactpersoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw contactpersoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw contactpersoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw contactpersoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Haveha en of gelieerde bedrijven, Ambachtsstraat 16, 9502 ER STASKANAAL, telef.0599-631010 en e-mailadres info@haveha.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw contactpersoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 

Privacyverklaring gepubliceerd site www.haveha.nl:

STADSKANAAL dd. 24 – 05 – 2018

Haveha voor kwaliteit en duurzaamheid

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.