Haveha

 

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Haveha Fabrieken B.V.. Door de webpagina van Haveha Fabrieken B.V. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt de website van Haveha Fabrieken B.V. bezoeken zonder ons (Haveha Fabrieken B.V.) mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij van Haveha Fabrieken B.V. informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij van Haveha Fabrieken B.V. streven ernaar u te allen tijde te laten weten voordat wij van Haveha Fabrieken B.V. persoonlijke informatie via internet verzamelen.

De website van Haveha Fabrieken B.V. houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit de bestanden van Haveha Fabrieken B.V. te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website van Haveha Fabrieken B.V. is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij van Haveha Fabrieken B.V. spannen ons in om de informatie op de website van Haveha Fabrieken B.V. zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Haveha Fabrieken B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij van Haveha Fabrieken B.V. spannen ons in om de website van Haveha Fabrieken B.V. zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij van Haveha Fabriek B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdeljke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Haveha Fabrieken B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Haveha Fabrieken B.V.. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Haveha Fabrieken B.V..
Haveha voor kwaliteit en duurzaamheid


Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.